Kalite

Sıra No Üyenin Adı-Soyadı Görevi
 
1 Prof. Dr. Nazım ELMAS Dekan V.
 
2 Doç. Dr. Günseli BAYRAKTUTAN RTS Öğretim Üyesi
 
3 Dr. Öğr. Üyesi Barış YETKİN Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi
 
4 Arş. Gör. Gökhan TOPTEPE HİT Bölümü Öğretim Elemanı
 
5 Döndü CANSIZ Fakülte Sekreteri
 
6 Yasin BALABAN Öğrenci Temsilcisi