Anabilim Dalları

Anabilim Dalları
 
Araştırma Yöntemleri Anabilim Dalı
 
Reklam ve Tanıtım Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Ahsen YALIN
Arş. Gör. Gökhan TOPTEPE
Halkla İlişkiler Anabilim Dalı
Prof. Dr. Serpil KARLIDAĞ
Kişilerarası İletişim Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Hayrettin ORHANOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Şule KARADAĞ