Gazetecilik Bölümü

Gazetecilik Bölümü
 

Gazetecilik Bölümünün temel hedefi, öğrencileri nitelikli gazeteciler olarak yetiştirmektir. Bunun gereği olarak, Gazetecilik Bölümü, mesleğin getirdiği toplumsal sorumluluğu kavramış, kamunun doğru bilgi alma hakkına saygı gösteren, etik davranan, gelişkin dil becerilerini ayrımcı olmayan biçimde kullanan gazeteciler yetiştirmeye yönelmiştir.

Bölümün kadrosu uluslararası ölçekte tanınmış ve kendilerini öğrencileri iyi yetiştirmeye ve desteklemeye adamış akademisyenlerden oluşmaktadır. Teknik ve pratiğe yönelik dersler; sektördeki başarılarıyla bilinen, deneyimli muhabirler, köşe yazarları, editörler, yazarlar ve dijital medya uzmanları tarafından verilmektedir. Çoğulcu, çoksesli bir müfredat ve farklılıkları tanıyan, bağımsız düşünceyi ve tartışmayı cesaretlendiren bir öğretim elemanları topluluğu söz konusudur.

Gazetecilik Bölümünden mezun olan öğrenciler, yerel ve ulusal gazetelerde, radyo ve televizyon kuruluşlarının haber birimlerinde ve online haber sitelerinde: muhabirlik, köşe yazarlığı, editörlük, haber müdürlüğü, haber sunuculuğu, yazı işleri müdürlüğü, genel yayın yönetmenliği, sayfa sekreterliği, websayfası tasarlayıcılığı, veri gazeteciliği gibi çeşitli kademelerde görev alabilmektedir.  Bunun yanında gazetecilik mezunları çeşitli kamu ve özel sektör kuruluşlarının basın danışmanlığı görevini yürütebilmekte ve basın ve halkla ilişkiler departmanlarında çalışabilmektedir.

Giresun Üniversitesi Tirebolu İletişim Fakültesi’nin Gazetecilik lisans programına öğrenci alımı 2015 yılında başlamıştır.