Kurgu

Kurgu

Kurgu atölyesi: öğrencilerin dersler kapsamında edindikleri teorik bilgiyi pratik ile buluşturarak öğrendiklerini pekiştirmede kullanabilecekleri; Mac Pro bilgisayar sistemleri ve üzerlerinde kurulu Adobe Premier Kurgu Setleri ile ders kapsamında kendilerinden beklenen yapıtları hazırlamada, çeşitli festival ve yarışmalara kısa film ve belgesel hazırlamada tüm gerekli teknik altyapıyı sunmaktadır.
Atölye bünyesinde; yirmi adet Mac Pro bilgisayar bulunmaktadır. Bu altyapı, profesyonel sektörün mezun olacak öğrencilerden bekleyeceği tüm yetkinlikleri kazanabilecekleri imkânlar sunmaktadır.