Misyon-Vizyon

Misyon
Fakültenin temel görevi, toplumsal sorumluğa sahip, insani değerlere saygılı, yaratıcı, sorgulayan, araştıran ve çözümler getiren bilgili bireyler yetiştiren öğretim elemanlarını bünyesinde toplayarak girişimci, vizyon ve sorumluluk sahibi, yüksek ahlaklı değerlere ve küresel bilgi düzeyine sahip, düşünen, sorgulayan liderlik özellikleri ile donatılmış öğrencilerini, öğretim üyelerini, araştırmacılarını, mezunlarını toplumun ihtiyaçlarını karşılamak ve ideallerini gerçekleştirmek üzere harekete geçirmek için nitelikli iletişimci ve öğretim elemanlarını yetiştirmektir. Fakülte, bu anlamda, topluma iletişimin doğasını en iyi şekilde anlayan uzmanlar, araştırmacılar ve akademisyenleri kazandırmayı misyon olarak benimsemelidir.
 
Vizyon
Türkçe eğitimi esas alan Fakültenin vizyonu; ülkesini ve dünyayı doğru anlayan ve açıklayan, bilimsel ahlaka uygun araştırma yapan, toplum ve kamu yararını gözeten bir fakülte olma karakterini yükseltmektir. Geleceğin iletişimcilerinin bilgili, etik değerlere saygılı, iletişimin toplumsal gelişmedeki seçkin yerini iyi bilen ve bu yönde çalışan, ilişkiler kurup geliştiren insanlar olarak yetiştirilmesi temel hedeftir.