İş Akış Süreçleri ve Şemaları

İş Akış Süreçleri ve Şemaları

 1. Akademik Personel Alımı İş Akış Süreci
 2. Akademik Personelin Görevlendirilmesi İş Akış Süreci
 3. Akademik - İdari Personel İzin İşlemleri İş Akış Süreci
 4. Anabilim Dalı Başkanı Ataması İş Akış Süreci
 5. Bölüm Başkanı Ataması İş Akış Süreci
 6. ÇAP Başvuru İş Akış Süreci
 7. Ders Görevlendirmeleri İş Akış Süreci
 8. Ders Kayıt İşlemleri İş Akış Süreci
 9. Ders Muafiyeti ve İntibak İşlemleri İş Akış Süreci
 10. Ders Planlarının ve İçeriklerinin Güncellenmesi İş Akış Süreci
 11. Fakülte Kuruluna Temsilci Üye Seçimi İş Akış Süreci
 12. Fakülte Yönetim Kuruluna Temsilci Üye Seçilmesi İş Akış Süreci
 13. Haftalık Ders Programlarının Hazırlanması İş Akış Süreci
 14. Kayıp Diploma İşlemleri İş Akış Süreci
 15. Kayıt Dondurma İşlemleri İş Akış Süreci
 16. Kısmi Zamanlı Öğrenci Görevlendirme İş Akış Süreci
 17. Mazeret Sınavı İş Akış Süreci
 18. Mezuniyet İşlemleri İş Akış Süreci
 19. Mezuniyet Tek Ders Sınavı İş Akış Süreci
 20. Öğrenci Belgesi İşlemleri İş Akış Süreci
 21. Öğrenci Burs İşlemleri İş Akış Süreci
 22. Öğrenci Danışman Ataması Akis Süreci
 23. Öğrenci Disiplin Soruşturması İş Akış Süreci
 24. Öğrenci Kontenjanlarının Belirlenmesi İş Akış Süreci
 25. Öğrenci Temsilcisi Seçimi İş Akış Süreci
 26. Öğretim Elemanı Görev Süresi Uzatımı İş Akış Süreci
 27. Özel Yetenek Sınavıyla Öğrenci Alımı İş Akış Süreci
 28. Sınav Programlarının Hazırlanması İş Akış Süreci
 29. Sınavlara İtiraz İş Akış Süreci
 30. Süreli Yazıların İş Akış Süreci
 31. Transkript İşlemleri İş Akış Süreci
 32. Yatay Geçiş İşlemleri İş Akış Süreci
 33. Yaz Okulu İş Akış Süreci
 34. Yönetici ve Öğretim Elemanı Disiplin Soruşturması İş Akış Süreci
 35. Bağış ve Yardım Yoluyla Edinilen Taşınırların Girişi İş Akış Süreci
 36. Devir Suretiyle Çıkış İşlemleri İş Akış Süreci
 37. Devir Yoluyla Alınan Taşınırların Girişi İş Akış Süreci
 38. Erasmus Değişim Programı İş Akış Süreci
 39. Farabi Değişim Programı İş Akış Süreci
 40. Ek Ders Ödeme İş Akış Süreci
 41. Hurdaya Ayırma Nedeniyle Çıkış İşlemleri İş Akış Süreci
 42. İkinci Öğretim Mesai İşlemleri İş Akış Süreci
 43. Personel Maaş Ödemesi İş Akış Süreci
 44. Satın Alınan Taşınırların Giriş İşlemleri İş Akış Süreci
 45. Satın Alma İşlemleri İş Akış Süreci
 46. Sayım ve Sayım Sonrası İşlemler İş Akış Süreci
 47. Taşınır Kayıt Yetkilileri ve Taşınır Kontrol Yetkilileri Görevlendirme İş Akış Süreci
 48. Taşınır Kayıt Yetkilisi Devir İşlemleri İş Akış Süreci
 49. Taşınır Mal Yönetim Hesabi İşlemleri İş Akış Süreci
 50. Taşınırların Kullanıma Verilmesi ve İade İşlemleri İş Akış Süreci
 51. Tüketim Suretiyle Çıkış İşlemleri İş Akış Süreci
 52. Yolluk Ödeme İşlemleri İş Akış Süreci