Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü
 

Radyo , Televizyon ve Sinema Bölümü’nün temel amacı, radyo, televizyon ve sinema alanlarında planlamadan uygulamaya kadar tüm aşamalarda görev alabilecek teknolojik gelişmelere uygun biçimde eğitilmiş nitelikli mesleki bilgilerin yanı sıra ekonomi, siyaset, toplum bilimi gibi alanlarda da bilgi sahibi olacak mesleğin ve toplumun etik değerlerinin bilincinde çağdaş ve donanımlı iletişimciler yetiştirmektir.

Bölümün ders programı, hem geleneksel yöntemlere hem de elektronik medyanın ihtiyacını karşılayabilecek nitelikli insan gücü yetiştirmek amacıyla teorik-pratik dengesi sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Fakültemizde kurulmakta olan radyo ve televizyon stüdyoları, medya ve film atölyelerinde öğrencilerimiz üretimle tanıştırılarak uygulamalı eğitim fırsatı yakalayacaklardır.

Bu bölümden mezun olan öğrenciler kamu ve özel kuruluşların ilgili birimleri başta olmak üzere gazete, radyo ve televizyonlarda, haber ajanslarında ve sinema sektöründe görev alabileceklerdir. Diğer yandan, radyo-televizyon ve sinema alanında yüksek lisans ve doktora programlarına devam ederek akademik alanda da kendilerini geliştirip üniversitelerde istihdam olanağı bulabileceklerdir.

Bölüm, 2013-2014 öğretim yılında öğrenci alarak eğitime başlamıştır.