Anabilim Dalları

Anabilim Dalları
 
Anabilim Dalı Anabilim Dalı Başkanı
Yayıncılık Yönetimi ABD Prof. Dr. Necdet EKİNCİ
Medya İşletmeciliği ABD Doç. Dr. Barış YETKİN
İletişim Teknolojileri ABD Prof. Dr. Günseli BAYRAKTUTAN