Program Öneri Formu

 • TİREBOLU İLETİŞİM FAKÜLTESİ /TİF TV Program Öneri Formu

 • Ad Soyad: *
 • E-Posta Adresi: *
 • Telefon (GSM): *
 • Programın Adı
  Programın içeriğine ve hedef kitlesine uygun olmalıdır. Örneğin ''Genç Bakış'', ''Çocuk Saati'' v.b
 • Programın Türü *
  Haber, belgesel, eğlence, yarışma v.b.
 • Programın Konusu *
  Programın Konusu Kısaca Belirtilmelidir.
 • Programın Amacı *
  Programın yapılma amacı açıklanmalıdır.
 • Hedef Kitle *
  Hedef kitle, cinsiyet, yaş, eğitim, yerleşim, çalışma durumu v.s bilgileri ile toplumun hangi kesimine seslenilmek istendiği belirtilmelidir
 • Yayın Süresi *
  Programın bir bölümünün süresi dakika olarak belirtilmelidir.
 • Yayın Periyodu/Sıklığı *
  Günlük, haftalık, aylık v.s.
 • Bölüm Sayısı *
  Planlanan Programın toplam kaç bölümden oluşacağı belirtilmelidir.
 • Yayın Formatı *
  Programın İç Akışının ana unsurları (izleyici, konuklu, canlı yayın, bant yayın, stüdyo, dış mekan v.s.) belirtilmelidir. Akışın hangi sıra ile ilerleyeceği açıklanmalıdır.
 • Yapım Özellikleri
  Programın gereksinimlerinin yer aldığı bölümdür. Programa ait teknik ve donanım bilgileri, sanatsal gereksinimler, telif hakkı ile ilgili ayrıntılar, resmi izin gerektiren durumlar, görüşüne başvurulacak kişiler, verilecek ödüller, sponsorluk bilgileri, bağlantı kurulacak kuruluşlar ile ilgili bilgiler v.b. belirtilmelidir.
 • Yapım Ekibi
  Pre-prodüksiyon, prodüksiyon ve post-prodüksiyon ekiplerinde yer alan kişilerin görevlendirmeleri ve isimleri
 • Konu Dökümü *
  Program birden fazlaysa, her programda ele alınacak konular açıklanır. 1.Program İçeriği, 2. Program İçeriği şeklinde sıralanır.
 • SaveFormu Gönder
 • Should be Empty:
 
Now create your own Jotform - It's free! Create your own Jotform