Anket Çalışması (Tirebolu İletişim Fakültesi Öğrencileri İçin)

21 Kasım 2022 Pazartesi

Yeniliklerin Yayılımı Modeli Çerçevesinde Sanal Market Alışveriş Uygulamalarına Yönelik Yapılan Alışveriş Davranışının İncelenmesine İlişkin Anket Formu


Değerli Öğrencilerimiz,

Yeniliklerin kabul edilmesi ve sanal market alışveriş davranışını ölçmek maksadıyla hazırlanan yüksek lisans tez çalışmasına katılımınızı talep etmekteyim. Çalışmada kimliğinizi tanıtıcı bilgilere yer vermeniz istenmemekte olup, sorulardaki bölümleri atlamadan cevaplandırmanız, doğru ve güvenilir bilgilere ulaşmak açısından son derece önemlidir.
Anket Formuna ulaşmak için lütfen TIKLAYINIZ.