Halka İlişkiler ve Tanıtım Bölümü

Halka İlişkiler ve Tanıtım Bölüm 
 

Halkla ilişkiler, yeni binyılda daha çok önem kazanmaya başlamıştır. Özellikle yeni iletişim teknolojilerinin kullanılması ile bu alanda ileri düzeyde uzmanlaşmış, yetkin profesyonellere gereksinim giderek artmaktadır. Halkla ilişkiler alanında uzman kişilerin iletişim biliminin her alanında iyi eğitimden geçmiş olması beklenen bir durumdur.  Bu eğitimin içeriğini; kişilerarası iletişim, kitle iletişimi, kültürlerarası iletişim, sosyal psikoloji, sosyoloji, işletme, pazarlama, insan kaynakları, siyasal iletişim ve hukuk gibi pek çok konu oluşturmaktadır.  

Günümüzde, dijital mecralar; yeni medya, halkla ilişkiler, reklamcılık ve pazarlama konularında iyi eğitim almış kişilere oldukça geniş olanaklar sunmaktadır. Sosyal ağ yönetimi konusunda bilgi ve beceri sahibi olan bu alandaki uzmanlar, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, sağlık kuruluşları vb. pek çok kurum tarafından aranan kişiler haline gelmiştir. İşte Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünün amacı, öğrencilerine  kuramsal bilgiler vermenin yanısıra, uygulama derslerinde bu bilgiler ile yeni iletişim teknolojilerini harmanlayacak projeler ürettirmek ve onları iş yaşamına hazırlamaktır.