Anabilim Dalları


Anabilim Dalı Anabilim Dalı Başkanı
Sinema ABD Prof. Dr. A. Hülya UĞUR
İletişim Bilimleri ABD Doç. Dr. Günseli BAYRAKTUTAN
Radyo Televizyon ABD Dr. Öğr. Üyesi Mesut COŞKUN
Görsel İletişim ve Tasarım ABD Prof. Dr. A. Hülya UĞUR