7417 Sayılı Af Kanunu Hakkında Duyuru

01 Ağustos 2022 Pazartesi

5 Temmuz 2022 tarih ve 31887 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7417 Sayılı
Kanun’un 35 Maddesi ile 2547 Sayılı Kanuna Eklenen Geçici 83 üncü maddeden yararlanmak isteyen
(öğrenci affı) 5 Temmuz 2022 tarihinden önce ilişiği kesilen üniversitemiz öğrencileri, en geç
05.07.2022 tarihinden itibaren 4 ay içinde  (04 Kasım 2022 tarihine kadar), kayıtlarının silindiği veya
kayıt hakkı kazandıkları Enstitü/ Fakülte/ Yüksekokul veya Meslek Yüksekokuluna aşağıdaki başvuru
formu ve istenen belgeler ile başvurmaları ve kanunda belirtilen şartları taşımaları halinde  2022-
2023 eğitim öğretim yılında öğrenime başlayabileceklerdir.
Ayrıntılı bilgiye ulaşmak için aşağıdaki linki tıklayınız.

https://oidb.giresun.edu.tr/tr/news-detail/7417-sayili-af-kanunu-hakkinda-duyuru/4233